6.Sınıf Doğal Sayılar (Test)

Doğal sayılar
1.Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
368
638
683
863
2.A={5 ile 19 arasındaki doğal sayılar}ise s(A) kaçtır?
14
13
12
11
3.Aşağıdakilerden hangileri ardışık doğal sayılar değildir?
103 ile 104
3 ile5
0 ile 50
0 ile 15
4.73 'ün değeri kaçtır?
21
49
343
369
5.7.103+5.10+8 ifadesi hangi sayının çözümlenmiş halidir?
758
7058
7158
7580
6.İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirdiğinde sayının değeri 27 artıyor.Bu sayının rakamlarının sayı değerleri farkı kaçtır?
3
4
5
6
7.004031 sayısı kaç basamaklıdır?
6
5
4
3
8.1734635703 sayısında kaç bölük vardır?
4
5
6
7
9.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
100=1
1100=1
(9-32)0=1
(50+51)=6
10.İki basamaklı ve birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 103'tür. Bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır?
4
50
51
50
11.1+2+3+.....+69 toplamı kaçtır?
4830
3612
3210
2415
12."Su",aşağıdakilerin hangisinde etkisiz elemandır?
su+un
su+su
su+kum
su+mürekkep
13.İki basamaklı ab doğal sayısının değeri,rakamları toplamının 8 katına eşittir.Bu koşula uyan ab sayısının rakamları toplamı kaçtır?
7
8
9
11
14.aa+b5+142=
Yukarıdaki toplama işleminde,aa ve b5 iki basamaklı doğal sayılardır.Buna göre a+b değeri kaçtır
13
12
11
9
15.a<7 koşulu sağlayan a doğal sayılarının toplamı kaçtır?
10
12
15
21
16.abc üç basamaklı rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı bir doğal sayıdır.a+b+c toplamının en büyük değeri kaçtır?
27
26
24
23
17.6a6 üç basamaklı bir doğal sayıdır.6a6+248=924 ise,a kaçtır?
4
5
6
7
18.En küçüğü 140 olan ardışık 51 doğal sayının en büyüğü kaçtır?
179
180
190
189
19.89 796 sayısındaki 9 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
18
9 090
9 009
9 099
20.a tek,b çift doğal sayı ise,aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
a2+b
ab+2a
a+2b
a2+3ab

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !