6.Sınıf Fiiller (Test)

Fiil (Eylem)
 
1. İşin önceden yapıldığını,anlatanın bunu başkasından öğrendiğini gösteren fiil hangisidir?
gitti
gitmiş
gelir
gezenler
2. Hangi seçenekteki fiilin ekleri yanlış ayrılmıştır?
Oku-yor-sunuz
Koş-tu-k
Çek-ecek-ler
Ver-mi-şiz
3. Aşağıdakilerden hangisi yapısı yönünden ötekilerden farklıdır?
Yıkamak
Yağlamak
Boyamak
Satmak
4. Aşağıdakilerden hangisi mastar biçiminde bir eylemdir?
Çomak
Tokmak
Yemek
Emek
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur?
Bu koşullarda sana yardım edemem.
Aklına annesi gelmiş olmalıydı.
Dalgın dalgın önüne bakıyordu.
Lokomotifi bir İngiliz keşfetti.
6. Aşağıdaki fiillerden hangisinde,kişi anlamı yoktur?
Çekinme
Konuşmak
Gidebilir
Yazın
7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim fiil kullanılmıştır?
Adamak kolay,ödemek güçtür.
Gülme komşuna gelir başına.
Bugünkü işini yarına bırakma.
Büyük lokma ye,büyük söyleme.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanlıdır?
Bir hafta sonra dönüyorum.
Ben böyle birşey söylemedim.
Gece geç saatlere kadar okurum.
Bundan sonra size de geleceğim.
9. Çekimli fiiller aşağıdakilerin hangisini göstermez?
Zaman
Şahıs
Yer
Hareket ve oluş
10. Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösteriyor?
Kaygılıydım
Toplanıyoruz
Açıklayacağım
Kararlıdır
11. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz fiildir?
Gülmekten
Selamladı
Alamadı
Seyirtti
12. Hangi cümlede fiilimsi yoktur?
Çalışan köylülere hayran hayran baktı.
Okumuş çocuklar,geleceği daha iyi görür.
Sağlıklı olmak,insanı hayata bağlar.
Şiir,bir hikaye değil,sessiz bir şarkıdır.
13. Hangi cümlede ek fiil vardır?
Bahar gelince bütün tabiat canlandı.
Büyüklerine her zaman saygılı davrandı.
Çocuk yaşlı adama yer verdi.
Okulumuz her zaman temizdi.
14. Aşağıdaki eylemlerden hangisi bildirme kipindedir?
Anlatmışım
Bilelim
Gelmesin
Okumalısınız
15. Aşağıdakilerden hangisi "katlanamıyoruz" fiilinin olumlusudur?
Katlanıyoruz
Katlanmayabiliriz
Katlanabiliyoruz
Katlanamıyor muyuz
16. "Çalışmak"fiilinin geniş zamanının I.çoğul şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışırsınız
Çalışırız
Çalışır
Çalışacağız
17. "Gideyim"fiilin kipi,aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Dilek-şart
İstek
Gereklilik
Emir
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildiriyor?
Babam yazıyor
Çiçek açıyor
Çocuk koşuyor
Araba geçiyor
19. Aşağıdakilerden hangisi dilek-şart kipidir?
geçiniz
geçeyim
geçmelisin
geçsem
20. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi haber kiplerindendir?
Uyusun
Kırdım
Yesem
Gitmelisin

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !