6.Sınıf Genel Tekrar (Test)

Tekrar
 
1. AB=Ǿ, s(AUB)=8 ise s(BA) en fazla kaç olmalıdır?(A∩B≠Ǿ)
4
5
6
7
2. A⊂B ve C⊂B ise aşağıdakilerden kaç tanesi daima doğrudur?
I-A∩C=Ǿ
II-(A∩C)⊂B
III-(AUC)⊂B
IV-AC=A
V-AUC=B
2
3
4
5
3. AB kümesinin alt kümelerinin sayısı 16 ve AUB nin en çok bir elemanlı alt kümelerinin sayısı 8 dir.Buna göre B kümesinin en az bir elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
1
3
7
8
4. Bir sınıfın öğrencileri hafta sonu müzik,el işi,spor etkinliklerinden en çok üçüne katılanlardan oluşmaktadır.En çok iki etkinliğe katılan 10,en az iki etkinliğe katılan 7,en çok bir etkinliğe katılan 5 kişi olduğuna göre kaç öğrenci üç etkinliğede katılmaktadır?
2
3
4
5
5. A ve B kümeleri için s(AUB)=21,s(BA)=s(AB)+3 ve s(A∩B)=4 ise "B" kümesinin eleman sayısı kaçtır?
11
12
13
14
6. Aşağıdakilerden hangileri boş kümedir?
I-Türk pop müziğindeki en kötü şarkıcılar
II-Okul takımındaki birkaç futbolcu
III-6 ile 7 arasındaki doğal sayılar
IV-100 den küçük üç basamaklı doğal sayılar kümesi
I-II-III-IV
I-III-IV
Yalnız III-IV
II-III-IV
7. A={Sınıftaki basketbol oynamayı seven öğrenciler}
B={Sınıftaki kız öğrenciler}
C={Sınıftaki futbol oynamayı seven öğrenciler}
Olduğuna göre(A∩C)B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sınıftaki Basketbolu sevip,futbolu sevmeyen kız öğrenciler
Sınıftaki Basketbol ve futbol oynamayı seven erkek öğrenciler
Sınıftaki Basketbol ve futbol oynamayı seven kız öğrenciler
Sınıftaki futbolu sevip,basketbolu sevmeyen erkek öğrenciler
8. A={a,b,c,d} ve B={ b,d,e,f,g}kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A kümesinde olup B de olmayan 2 eleman vardır.
Hem A hem de B olan 2 elemanı vardır.
A veya B de olan 7 eleman vardır.
B kümesinde olup,A da olmayan 2 eleman vardır.
9. K ve L boş kümeden farklı ayrık kümelerdir.Buan göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
(KL)U(LK)=K U L
(KL)∩(LK)=0
(KL)∩L=L
(K∩L)UK=K
10. AUB kümesinin alt küme sayısı 512 dir.A kümesinin üç elemanı,B kümesininde 5 elemanı A∩B kümesinin elemanı olmadığına göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
5
6
7
8
11. A ve B iki kümedir.s(A)=17,S(B)=21 ve s(AUB)=42 dir.s(A∩B)=?
Aşağıdakilerden hangisi bu problemin çözümü olamaz?
21-17=4
21+17=38 ,42-38=4
42-21=21 , 21-17=4
42-17=25 , 25-21=4
12. A ve B iki kümedir.s(A)=10,s(B)=6 olduğuna göre s(AUB)için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
10 ≤ s(AUB) ≤ 10+6
6 < s(A) < 10
10-6≤ s(AUB)≤ 6
s(AUB)=6 veya s(AUB)=10
13. "ATALAY" sözcüğündeki harflerin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır?
5
3
4
7
14. A={1,2,3,4} ise,aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesidir?
{ 1,2,5 }
{ 1,2 }
{1,( 1,3) }
{4,2(3,4)}
15. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
{ Haftanın iki heceli günleri}
{a,b,c}
{ }
{ İkiden büyük,üçten küçük doğal sayılar}
16. A={5'ten küçük doğal sayılar}ise,A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
{ 2,3,4 }
{ 0,1,2,3,4 }
{ 0,1,2,3,4,5 }
{2,3,4,6 }
17. Aşağıdakjilerden hangisi {1,2,3} kümesine denktir?
{a,b,k,d}
{1,5,8,4}
{ ordu,kars,izmir,istanbul}
{ kış mevsimin ayları}
18. A={a,3,5,7}kümesinin iki elemanlı alt küme sayısı kaçtır?
4
2
6
7
19. Öz alt küme sayısı 63 olan küme kaç elemanlıdır?
2
4
6
7
20. A={4 ile 12 arasındaki çift doğal sayılar}ise,aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi olamaz?
{ }
{4,12}
{5,7}
{2,9}

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !