6.Sınıf Kümeler (Test)

Kümeler
1.Bir kümenin 1 elemanlı alt kümelerinin sayısı 6'dır.Bu küme kaç elemanlıdır?
7
6
5
4
2.20 ailenin oturduğu bir apartmanda,ailelerin her biri A ve B gazetelerinden en az birini okumaktadır.A gazetesini okuyan 13,hem A hem de B gazetesini okuyan 4 aile olduğuna göre,yalnızca B gazetesini okuyan kaç aile vardır?
10
9
8
7
3.Alt küme sayısı 64 olan küme kaç elemanlıdır?
4
5
6
7
4.B={a,b,c,(a,b)} kümesinin alt küme sayısı kaçtır?
4
8
15
16
5.Bir sınıfta,futbol veya voleyboldan yalnız birini okuyan 15 öğrenci,en az birini oynayan 23 öğrenci,en çok birini oynayan 25 öğrenci vardır.Buma göre sınıf mevcudu kaç kişidir?
29
33
30
31
6.16 alt kümesi olan A kümesi için,s(A)kaçtır?
3
4
5
6
7.Yedi elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?
127
128
130
132
8.Bir topluluktaki kişilerin 8 tanesi yalnızca Türkçe,9 tanesi yalnızca İngilizce konuşuyor.Toplulukta 21 kişi olduğuna ve bu toplulukta başka bir dil konuşulmadığına göre her iki dilide konuşan kaç kişi vardır?
2
4
3
6
9.Bir kümenin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı toplamı 63 ise,bu küme kaç elemanlıdır?
8
7
6
5
10.Bir grup öğrenciden 32 tanesinin evinde telefon,28 tanesinin otomobil var.24'ünün hem telefonu hem de otomobili olduğu biliniyor. Gruptaki öğrenci sayısı nedir?
34
36
40
45
11.{1,2,3} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 elemanı bulunur?
4
3
2
1
12.A="MENEMEN"sözcüğündeki harflerin kümesi A ise,A'nın 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır?
7
6
3
2
13."Bir sınıfın öğrencileri eğitsel faaliyetlerde folklor veya müzik çalışmalarına katılmaktadır.23 öğrenci folklor,17 öğrenci müzik, bunlardan 5 öğrencide her iki çalışmaya katıldığına göre,sınıf mevcudu kaç kişidir?"
38
36
35
32
14.I.Boşküme,her kümenin alt kümesidir.
II.Her küme kendisini kapsar.
III.Denk kümeler eşit olmak zorundadır.
IV.Eşit kümeler,aynı zamanda denktir.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
0
1
2
3
15.Bir sınıfın bütün öğrencileri,matematik ve Türkçe kurslarından en az birine katılmaktadır.Yalnız Türkçe kursuna 10 kişi,yalnız matematik kursuna 15 kişi,iki kursa birden katılan 5 kişi ise bu sınıfta kaç kişi vardır?
40
35
30
28
16.Bir sitedeki ailelerin her biri Cumhuriyet,Hürriyet gazetelerinden en az birini okumaktadır.Cumhuriyet okuyanlar 50 kişi,Hürriyet okuyanlar 30 kişi,iki gazeteyi birden okuyanlar 10 kişi ise, bu sitede kaç aile vardır?
60
65
70
75
17.Bir otobüsteki 54 yolcudan her biri Fransızca ve İngilizce dillerinden en az birini bilmektedir.Fransızca bilenler 34,İngilizce bilenler 36 kişi olduğuna göre,her iki dilide bilenler kaç kişidir?
13
16
15
14
18.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?"
Her küme kendisini kapsar.
Her küme kendisinin alt kümesidir.
Eleman sayıları eşit olan kümeler denk kümelerdir.
Boş küme her kümeyi kapsar.
19.36 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri satranç veya bilgisayar kurslarından birine katılıyor.Yanlızca bilgisayar kursuna katılan 16 öğrenci;hem bilgisayar hem satranç kursuna katılan 5 öğrenci olduğuna göre,santranç kursuna katılan kaç öğrenci vardır?
16
18
21
14
20.Bir sınıftaki öğrencilerden 18'i basketbol,12'si futbol,5 öğrenci de hem basketbol hem futbol oynuyor.sınıf mevcudu nedir?
40
25
35
32

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !