6.Sınıf Sıfatlar (Test)

Sıfat
 
1. Hangi kelime grubunda sıfat vardır?
Nazlı çocuk-ihtiyar dünyamız.
Mermer basamak-Yayla yolu
Kalem ucu-Masa kenarı
Duvar saati-Çocuk sesi
2. Aşağıdakilerden hangisi belirtme sıfatıdır?
O köy
Bunlar bizim
Şunu al
Kırık kalp
3. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sıfat vardır?
Sert adam
Durgun ırmak
Gülünç haber
Açıkgöz çocuk
4. "Şekerci Cemal'e beni sorunuz"cümlesinde geçen ünvan sıfatının cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Özene
Dolaylı tümleç
Nesne
Zarf tümleçi
5. Aşağıdakilerin hangisinde basit sıfat kullanılmıştır?
Bu adamın her işi kötüdür.
Evcil hayvan yetiştirmek oldukça zordur.
İstanbul'a ancak oniki saatte varabilirsin.
Köy evinde yalnız başına yaşıyordu.
6. "Orman"sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması içinde yer almıştır?
Arabamız,asfalttan çıkmış,orman yoluna tırmanmaya başlamıştı.
"Orman Haftası"na hepimiz birer ağaç diktik.
Bu bölgede köylerin çoğu,orman kenarında kurulmuştur.
Yükseklik arttıkça iri ağaçlı ormanlara giriyoruz.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
Annem verdiğim gömleği güzelce ütülemiş.
Gençliğinde sayısız fırsatlar kaçırdı.
Güneş camlardan caddeye yansıyordu.
Bu tertemiz sokakları gezerken içim açılıyordu.
8. Hangi cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır?
Şiir okuyan çocuk,Ali'nin kardeşidir.
Karşıdaki geniş meydan,top sahasıdır.
Bindiğimiz araç,çift katlı otobüstü.
Köhne evleri saray gibi gösteren,akşam güneşiydi.
9. Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde belirtme sıfatı vardır?
Mavi deniz
Temiz oda
Tombul çocuk
Otuz gün
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
Bu yerleri daha önce kaçınız gördü?
Kiralamak için nasıl bir ev istiyordunuz?
Benim hasta olduğumu sana kim söyledi?
Kardeşim dün size mi uğradı?
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
Kırmızı elbisesini giymiş.
Bu kitabı ona ver.
Şu odada sen kalırsın.
Onu bırak bu daha iyi.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme,sıfat olarak kullanılmıştır?
Okuma, tatlı tatlı kendinden geçmedir.
Çocuklar okulun önünde boy boy sıralanmıştır.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Saksılardan renk renk çiçekler sarkıyor.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
Bazı çocuklar daha erken okurlar.
Bayramın kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz.
İnşaatta birkaç işçi çalışıyor.
Yarın bize çocuklarla geliniz.
14. Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlaması değildir?
İki tren
Engin deniz
Gözlük camı
Yiğit türk
15. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi,çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?
Yiğit çocuk
Çocuk aklı
Dağ yolu
Bahar yeli
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı vardır?
Bumların hangisi benim?
Hangi kitabı istediniz?
Toplantıda neler konuşuldu?
Kimler toplantıya katıldı?
17. Aşağıdakilerin hangisinde işaret sıfatı vardır?
O dağ
Onu al
Yeşil yaprak
Şunu okudum
18. Aşağıdaki tamlamalarda bulunan sıfatlardan hangisinin çeşidi farklıdır?
Çeyrek ekmek
Taze peynir
Ekşi elma
Sıcak çay
19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Büyük lokma ye,büyük söyleme.
Kötü söz sahibinindir.
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez.
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı kuvvetlendirilmiştir?
Sarımtırak
Tertemiz
Ekşimsi
Büyükçe

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !