7.Sınıf Türkçe Zarf,Edat,Bağlaç,Ünlem (Test)

Zarf,Edat,Bağlaç,Ünlem
1. "Yağmur daha sonra yerini gök kuşağına bıraktı."cümlesinde geçen aşağıdaki kelimelerden hagisinin çeşidi,diğerlerinden farklıdır?
Yerini
Yağmur
Sonra
Gök
2. "İkişer ikişer elmaları bölüştük."cümlesindeki "İkişer ikişer" ikilemesinin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Zarf
Sıfat
Zamir
Edat
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarf ile sağlanmıştır?
Seni kim aramıştı?
Niçin susuyorsunuz?
Hangi okul sizindi?
Nasıl bir yer düşünüyorsunuz?
4. Hangi cümlede bağlaç yoktur?
O,hem yürüyor hem de anlatıyordu.
Şimdi gidiyorum fakat yine gelirim.
Evdeki hesap çarşıya uymadı.
Çok çalışmalı ki sınıfını geçsin.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?
Ah, nerede o günler!
Ah, bunu ben neden yaptım!
Oh, burası ne havadar bir yer!
Ah, onu elime bir geçirsem!
6. "Hiç umulmadık bir anda çok yakından tanıdığımız bir arkadaşımızla karşılaşabiliriz." cümlesinde aşağıdaki kelime çeşitlerindn hangisi yoktur?
Sıfat
İsim
Zarf
Bağlaç
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" kelimesi edattır?
Şu karşıdaki yalnız çocuk , annesini bekliyor.
Bu kitabı sana yalnız ben verebilirim.
Seni severim ; yalnız bu konuda haksızsın.
Annemler Ankara'ya gittiğinden , evde yalnız kalıyorum.
8. "İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi kurmuştur?
Bu ayakkabıları sizin için aldı.
Hasta olduğu için doktora gitti.
Parayı kardeşim için bıraktı.
Artık , bugün için çalışmalarınız yeterli.
9. "Yalnız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?
Çocukları gidince evde yalnız kaldı.
Bahçede dolaş , yalnız çiçeklere dokunma.
Yalnız insanlarla ilgilenmek gerekir.
Arkadaşım sahilde yalnız gezmek istedi.
10. "Oraya bir,bilemediniz iki hafta sonra gideceğim." cümlesinde bulunan "bilemediniz" kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
yahut
belki de
ya da
fakat
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?
Geç geldiğim için görüşemedik.
Çalıştığın kadar kazanırsın.
Yalnız başına yaşamak zor.
Olay onun söylediği gibi değil.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olan bir sözcük yoktur?
İçeriye bahça kapısından girdi.
Otobüse bu sabah yetişemedim.
Uykudan ansızın uyandım.
Başarmak için çok çalışmalıyız.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç,cümlenin öznesi olan kelimeleri birbirine bağlamıştır?
Masayı ve dolabı çekip dışarı çıkardı.
Çocuk ile babasının birlikte oynamasını izledik.
Rüzgar ve yağmur bütün çevreyi alt üst etti.
Gürgenleri de meşeleri de bir bir kestiler.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden,aynı işin birden çok yerde yapıldığı anlaşılır?
Bugün bizim çocuğa aşı yapıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle iki gün izin aldı.
Öğretmenler de törende hazır bulundu.
Çalıştığım okula da televizyon alındı.
15. Hangi cümledeki ikilemede zaman söz konusu değildir?
Mersin'e varır varmaz annemi göreceğim.
Çocuk karnesini alır almaz eve koştu.
O , her konuda bilir bilmez konuşurdu.
Yatağa uzanır uzanmaz uyuyakalmışım.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden,"aynı kişiye kalemden başka şeylerin de verildiği" anlaşılmaktadır?
Şimdi size de bir kalem vereyim.
Şimdi size bir de klem vereyim.
Şimdi bir kalem de size vereyim.
Şimdi de bir kalem size vereyim.
17. "Kadar" kelimesi,aşağıdaki cümlelerin hangisine "benzerlik" anlamı katmaktadır?
Bu kadar çok uyumayınız.
Yağmur dininceye kadar bekleyeceğim.
Burada ne kadar kalcaksınız?
Köyümüz cennet kadar güzeldir.
18. "Seninle gezmek isterdim ..... zamanım yok."cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez?
ama
lakin
çünkü
fakat
19. Aşağıdakilerden hangisinde "mi,"Okul dendimi öğrenciliğim gelir aklıma." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Güzel mi güzel bir evleri var.
Öğretmenim geldi mi , gelmedi mi bilmiyorum.
Havalar ısındı mı göçmen kuşlar gelir.
Araba gelir mi diye yollara bakıyorum.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer - yön zarfı yoktur?
Siz çok ileri gidiyorsunuz.
Amcamlar yukarı katta oturuyor.
Babam az önce dışarı çıktı.
Daha da beri gelebilirsin.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !