8.Sınıf Denklemler (Test)

1.3(x-4)-x = x-5 denkleminin kökü,2x+m = 29 -x denkleminin de kökü ise,m aşağıdakilerden hangisidir?
-7
-3
5
8
2.I.3x-5=8-x
II.4x=13
Yukarıdaki denklemler özdeştir.II.denklemi elde etmek için,I.denklem üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
İki yanına x+5 eklenmelidir.
İki yanına x-5 eklenmelidir.
İki yanına 5-x eklenmelidir.
Sol yanına x, sağ yanına 5 eklenmelidir.
3.1+3(1-x)+5(x-1)=7x+4 denkleminin çözüm kümesi nedir?
{0}
{ -1 }
{2}
{3}
4.mx-5 =1/2-3x denkleminin çözüm kümesinin ( ) küme olması için m aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
0
-2
-3
1
5.(x-1)2-(x+1)2=8 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
{ 1 }
{-2}
{4}
{-8}
6.5x-2y = 13/3
3x+y =7
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
{5/3, -2}
{-2,1}
{ (-2,1)}
{5/3,2}
7.3x/y=2/3
x-2y=-16
denklemlerini birlikte sağlayan x ve y değerlerinin toplamı kaçtır?
11
9
-9
8
8.ax+by=10
ax-2by=4
denklem sistemini sağlayan (x,y)sıralı ikilisi (2,2) olduğuna göre,a-b'nin değeri nedir?
5
4
1
3
9.ax-by=1
bx+ay=-3
denklem sisteminde a=b=2 ise,{ (-1,2)} ise,(a-b)'nin değeri kaçtır?
-3
-1
3
1
10.6x+5y-6z=10
2x+3y+14z=6
ise,x+y+z kaçtır?
1
2
6
8
11.a+b=86
b+c=47
a+c=63
ise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
c < a < b
a < b < c
b < a < c
c < b < a
12.a ile b birer doğal sayı ve (a+b) (a-b) =7 ise,2a-b'nin değeri kaçtır?
3
2
5
6
13.3x + 2=2(x-3)+5 denkleminin çözüm kümesi nedir?
{ -4 }
{1}
{-3}
{4}
14.3/4 (x-2)-2/3 (3x-2)=0 ise,x kaçtır?
-2/15
-1/3
1/3
2/15
15.xy+xz=32 ve y+z=8 ise,x+y+z toplamı kaçtır?
11
12
15
16
16.3x+4y=12 ve
2x-y=-14
ise,x+y'nin değeri nedir?
15
11
7
2
17.a,b,c gibi üç sayının toplamı 243'tür.b=a+c/2 ve c=a+18 olduğuna göre,a sayısı kaçtır?
93
65
72
80
18.2a+3b+4c =9
4a+3b+2c=15
ise,a+b+c toplamı kaçtır?
-6
-4
1
4
19.x-y=-7 ve 2x+3y=21 denklemlerini birlikte sağlayan (x,y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
(0,8)
(-1,7)
(0,7)
(2,9)
20.ax+by=5
ax-by=1
denklem sisteminin çözümü olan (x,y)sıralı ikilisi (3,2) ise,a+b kaçtır?
0
3
5
2
CEVAPLAR:
D-A-B-C-B-D-A-D-C-B-D-C-C-A-B-A-C-D-C-D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !