8.Sınıf Eşitsizlikler (Test)

1.2x < 4-x eşitsizliğinin doğal sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
{ 0}
{2}
{0,1}
{ 3}
2.Bir a doğal sayısının 4 fazlası,63'ün 21'e bölümünün 5 fazlasından küçüktür. Bu küçük önermede en büyük a doğal sayısı kaçtır?
1
4
3
6
3.3x+1/2 < x+3 eşitliğinin doğal sayılardaki çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
7
4
3
5
4.x bir doğal sayı olmak üzere 5x-1 £ 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
{ 0}
{2}
{1,2}
{ }
5.0£ x£ 1 ise,(x+3)x'in en büyük değeri kaçtır?
3
4
5
1
6.a 2 < a ise,aşağıdaki
lerden hangisi doğrudur?
0 < a < 1
1 < a < 2
1/a < 1
a2 < a 3
7.x > 0 ve y < 0 ise,aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir?
x+y
x.y
x-y
2y+1
8.4x/5-1 £ 5x/8+3/4 eşitsizliğini sağlayan pozitif tam sayıların kümesi kaç elemanlıdır?
sayılamaz çoklukta
10
12
8
9.y < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesinin analitik düzlemdeki grafiği aşağıdaki bölgelerden hangisindedir?
1. bölge ve 4. bölge
1.bölge ve 2. bölge
2. bölge ve 3. bölge
3. bölge ve 4. bölge
10.3x - y =4 ve -1 < y < 8 ise,x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir?
6
3
5
4
11.a < b < 0 < c ise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a+b>0
2a+b/c > 0
b.a > 0
b-c > 0
12.x-3 < 0
x+2 ³
eşitsizliklerini birlikte sağlayan x'in değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
-2£ x < 3
-2£ x£ 3
-2 < x <3
-2 < x £ 3
13.-6 < x < 4 iken,(1-2x)'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir?
-8
-6
5
14
14.Aşağıdaki noktalardan hangisi x£ -5 eşitsizliğinin belirttiği düzlem üzerinde değildir?
( -6,9)
(-6,-3)
(-2,-1)
(-7,6)
15.0 < a < 1 ve 1 < b ise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1/a > 1/b
a2>b
b/2 > 1/2
a/2 > 1/2
16.x,bir gerçek (reel) sayı olmak üzere;x-4 < 0 ve x+3 ³ 0 ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-4 £ x < 3
-4 < x £ 3
-3 < x <4
-3 £ x < 4
17.x ³ -2 , x ³ 0, y £ eşitsizlikleri veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu üç noktalar kümesinin ortak elemanıdır?
( 4,-1)
(--2,-5)
(-3,2)
(-1,-1)
18.y ³ x-3,x³ 0,y£ 0 önermeleri veriliyor. Aşağıdaki noktalardan hangisi,bu üç nokta kümesinin ortak elemanı değildir?
(1,-1)
(-1,4)
(3,0)
(2,0)
19.x/4-2x/3³ -5 eşitsizliğini sağlayan x değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
x ³ 12
x³ 5
x£ 12
x£ 5
20.x tam sayı olamk üzere,3x -5 ³ -2 ve x+4/2 < 5 eşitsizliklerini birlikte sağlayan noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
{ 1,2,3,4,5,6}
{ 0,1,2,3,4,5,6,}
{ 0,1,2,3,4,5}
{ 1,2,3,4,5}
CEVAPLAR:
C-C-D-A-B-A-C-B-D-B-C-A-B-C-A-D-A-B-C-D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !