8.Sınıf Paragrafta Anlam (Test)

1.Gel bakma kimseye hor,
Halkı yorma kendin yor.
Yıkmak için çok düşün,
Yıkmak kolay yapmak zor.
Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
alçak gönüllü olma
birşey yapmadan önce iyi ölçüp biçme
özverili davranışlar içinde olma
başkalarıyla işbirliği içinde çalışma
2.Artık engelleri aşmak güç oldu,
Akşam erken bastı,sabah geç oldu,
Kader kanununda gülmek suç oldu,
Nefes almak bile zor bu günlerde.
Dörtlüğe göre,şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
sıkıntılı
pişman
huzursuz
şikayetçi
3.Tüm büyük romancılar,ister bireyi anlatsınlar,ister topluma tutsunlar aynalarını,hep bir düzeni sarsmışlardır.İnsanlara,yaşadıkları ortamın farkına varamadıkları yanlarını aktarmak istemişlerdir.
Parçadan aşağıdaki görüşlerden hangisi çıkarılamaz?
Büyük romancılar toplumsal düzene karşıdırlar.
Büyük romancılar toplumsal sorunlara ışık tutarlar.
Roman toplumsal bilincin oluşmasında rol oynar.
Roman topluma tutulmuş bir aynadır.
4.Neşeli bir yüz,hem kendisine,hem başkasına aydınlık verir.Ruhun aydınlanması,ısınması neşe ile olur.İçteki bahar iklimi ancak onunla çehrede bir tebessüm olur,çiçeklenir.
Paragrafa göre,aşağıdakilerden hangisi neşe ile ilgili bir özellik değildir?
insanların ruhunu aydınlatması
insanlara huzur vermesi
insanları gençleştirmesi
hayatı güzelleştirmesi
5.Şimdi kılıksızım,fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin.
O.Veli Kanık
Şiirde ozan aşağıdakilerin hangisinden daha çok yakınmaktadır?
parasız kalmaktan
sevgi görememekten
mutlu olamamaktan
yalnız yaşamaktan
6.Seninle güzel vatan,ulus güven içinde,
İnançla bakıyoruz ışıklı yarınlara;
Birlik ve bütünlüğümüz pekişirken senle,
Ulusal varlığımız hep dipdiri ayakta...
(Osman Güngör Feyzoğlu)
Bu dörtlükten aşağıdaki anlamların hangisi çıkarılamaz?
gelecekten umutlu olunduğu
birlik ve beraberliğin güç kazandığı
ulusal yaşamın sürekli olacağı
tarihin zaferlerle dolu olduğu
7.Tutunduğum bir dalsın sen
Dudaklarımda balsın sen
Doyumsuz bir masalsın sen
Dinlerken çoşarım Türkçem!
Şiirin teması nedir?
Türkçenin inceliği
Türkçe sevgisi
Türkçenin zenginliği
Türkçeye duyulan özlem
8.Aşağıdakilerden hangisi bir anlatım yolu değildir?
hikaye etme(öyküleme)
tasvir etme(betimleme)
örnekleme
inceleme
9.Dünyanın öbür ucundaki bu küçük adada 700 dil konuşuluyordu.Bunlara bir de 300 lehçe ve şive eklenirse,kabileler arasında ......
Paragrafın sonundaki boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
sağlam bir diyalog olduğu görülür.
ne güzel bir diyalog olduğu anlaşılır.
böyle diyaloğa insan gıpta etmez mi?
diyalog nasıl kurulur bilmem.
10.Yaşamda bizim için olumlu,hoş davranışları olan insanlara,yaptıklarından hoşnut kaldığımızı belirtirsek,onlara teşekkür edersek insanlar arası ilişkiler daha güzelleşecektir.
Bu parçada,insanlar arası ilişkilerin güzelleşmesi,aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
beğeni duygularının dile getirilmesine
hoşgörülü olmaya önem verilmesine
yapılan iyiliklere gönül borçu duyulmasına
başkalarını mutlu etmenin kolay olmasına
11.Aşağıdaki tümcelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk tümce olur?
Üzülenler,zarar görenler olsa da sevinenler çoğunluktaydı.
İnsanlar bu ani şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar.
Dünkü şiddetli sağanak,sel baskınlarına sebep oldu.
Ama haftalardır onu bekleyenlerin yüzleri güldü.
12.İnsan,çocukluk çağından kurtuldu mu,gelecekte yaşamaya başlar ve yaşadığı günlerle gelecek günleri karşılaştırmaktan kendini alamaz.Bu karşılaştırma,hep yaşanan günlerin zararına olmuştur.
Parça yorumlandığında,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Yaşama iyiliği ya da kötülüğü katanlar insanlardır.
Gelecek kaygısıyla yaşayanlar,bugünlerinede zarar verirler.
Dün,bugün ölmüştür.bugün de yarın ölecektir.
Geleceği kurup düzenleyecek tek şey bugündür
13."Düşünmeye önem veren ve düşünme tutkusu içinde olan insanlar özgürlüklerinden asla vazgeçemezler.Bu insanlar özgürlüğü,sadece kendisi için değil,başkaları için de isterler.Bilirler ki,.....
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tümcelerden hangisi getirilirse,parçanın anlamında bir bozulma olmaz?
doğru düşünen insanlar özgürdürler.
özgürlük,kaynağını bireysel isteklerden alır.
başkasına bu hakkı tanımayanlar,kendileride bir hak iddia edemezler.
bireyci özgürlük anlayışının değişmesi zaman alır
14.Tertemiz bir defterim,yazılmamış.
Bir ırmağım,yolu çizilmemiş.
Bir dünyayım keşfedilmemiş.
Sana emanetim öğretmenim.
Şiire göre,çocuk(öğrenci)için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
yeni şeyler öğrenmeye hazır olduğu
eğitilmeye muhtaç olduğu
yeni yerler keşfetmeyi istediği
özen gösterilmeyi beklediği
15.İnsanlar yüzyıllardan beri düşündüler,konuştular,sonunda yazmayı öğrendiler.Böylece düşündüklerini,yaptıklarını tarihe mal etme imkanına kavuştular.Bilgilerini ve tecrübelerini geleceğe aktararak,sonraki nesillere ışık tuttular.
Paragrafa göre,insanlar bilgilerini gelecek nesillere nasıl aktarmışlardır?
uzun süre düşünerek
kendi aralarında konuşarak
düzenli çalışarak
yazıyı icat ederek
16.Düşünen kişi;düşünme yetkisini elinde bulunduran,başkalarının düşüncelerine öykünmeyen ama onlara değer veren ve akıl gücüne dayanarak,bilgilerinden,yeteneklerinden,deneyimlerinden yararlanıp amacını gerçekleştirmek için azimle çalışan kişidir.
Parçada anlatılan kişi için,aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
başka düşüncelere önem verdiği
başkalarını taklit ettiği
önceki yaşantılarından yararlandığı
kakrlı olduğu
17.Başarıya giden yolda insanın ilk büyük düşmanı tembelliktir.Burada tembelliği tanımlamaya gerek yok.Onu herkes az çok tanır.Ancak söylemek gerekir ki,tembellik insanın karşısına çıkıp yiğitce şavaşmaz,biçimden biçime girerek insanı alt etmeye çalışır.
Parçaya göre,tembellik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
her zaman ayrımına varılmayan bir tehlike olduğu
insana yabancı olmayan bir davranış olduğu
her insanı ayrı biçimde etkilediği
özgüveni olmayan insanları kendine tutsak ettiği
18.Yazın alanında uğraş veren insanlar,sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.Bu işi,dile yenilikler getirmekten çok,onun gücünü artırarak yaparlar.Dildeki sözcükleri işlerler,anlamlarını sağlamlaştırıp,derinleştirirler;onlara alışılmamış tat verirler.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Dilin en güzel örnekleri edebi eserlerdir.
Dil,sürekli olarak gelişir ve değişir.
Herkes dili aynı güzellikte kullanamaz.
Dilin en büyük ustaları yazarlardır.
19.Yeşil dağlar arasında Manisa,akşamları morararak susar;ince rüzgarlarla dağılan ezan seslerinden sonra belde,derin bir sessizliği dalar,karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
öyküleyici
betimsel
açıklamalı
karşılaştırmalı
20.Meşelerin yaprakları kan kızıla çalar,palamutlar yağmur gibi yağar yarlardan,yarpuzlar kurur.Toy kuşları turnaların peşine takılır.Irmağın suyu titreye titreye çekilir.Deli poyraz azgınlaşır. Güz gelir...
Paragrafta,güz mevsimi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
palamutların dökülmesinden
turnaların göç etmeye başlamasından
yarpuzların kurumasından
ağaçların yapraklarını dökmesinden
CEVAPLAR:
D-B-A-C-B-D-B-D-D-A-D-B-C-C-D-B-D-D-B-D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !