8.Sınıf Sözcükte Anlam (Test)

1."Örgü ile çorap" sözcükleri arasındaki ilginin benzeri,aşağıdakilerin hangisinde vardır?
yumak-dantel
iğne-oya
dikiş-kumaş
dokuma-halı
2."Sıkı,geniş,kısa,kalın,bol" sözcüklerinden ikisinin birden karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
gevşek
ince
dar
uzun
3."Dili tutulmak" ile "dili çözülmek" deyimleri arasında anlamca bir ilişki vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir?
eli tutulmak-eli bağlanmak
kulağı çekilmek-kulağına küpe olmak
gözleri yaşarmak-gözleri kararmak
ayağını kesmek-ayağını alıştırmak
4."kesilmek" sözcüğü,aşağıdakilerin hangisinde,"Hava kararınca sokaktaki ayak sesleri kesildi."tümcesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
Evin merdivenlerini çıkarken nefesim kesildi.
Elektrik arızası yüzünden televizyon yayınları kesildi.
Öğretmen sınıfa girince gürültü kesildi.
Gördükleri karşısında şaşkınlıktan taş kesildi.
5."Birey" ile "toplum"arasındaki anlamca ilişkinin bir benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
asker-ordu
seyirci-sinema
işçi-fabrika
öğrenci-okul
6."Alınmak" sözcüğü,aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
Kuruma imtihanla yeni işçiler alındı.
Çocuk,çantasını kaybedince yenisi alındı.
Arkadaşların acı sözlerinden hemen alındı.
Okulun odunu,kömürü yazdan alındı.
7.Aşağıdaki ikilemelerden hangisi,"Arkadaşları ile tek tek vedalaştı."tümcesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?
Konuklara sıcak sıcak çay ikram etti.
Seve seve kendisine verilen işi yaptı.
İnsanlar sıra sıra kuyruklar oluşturdular.
Arkadaşlarına uzun uzun mektuplar yazdı.
8.Hangi atasözünün konusu,diğerlerinden farklıdır?
Yatanın yürüyene borçu var.
Yatan arslandan,gezen tilki yeğdir.
Emeksiz yemek olmaz.
Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
9."Çıkmak"sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır?
Yıkanınca elbisenin lekesi çıktı.
Ezilen meyvelerin suyu çıktı.
Bu işi bitirinceye kadar canı çıktı.
Haberi duyunca sevinçle evden çıktı.
10."Tertemiz"sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
Onun tertemiz bir yüreği vardır.
Çocuklarını tertemiz giydirir.
Bu kentin sokakları her zaman tertemizdir.
Evin her tarafını tertemiz yapmış.
11.Aşağıdaki kelimelerden hangisi somut bir kavramı ifade eder?
sıkıntı
kalabalık
mutluluk
düşünce
12."Kazançlarını eşit olarak paylaştıklarını duydum."tümcesinde aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı (anlamdaşı)yoktur?
işitmek
denk
bölüşmek
ihtiyaç
13.Aşağıdaki mısralardan hangisinde deyim yoktur?
Laf ürettik,attık tuttuk,durmadan
Evrendaki maviye hayat vereceksiniz.
Kirletip bu çevreyi bıraktık size.
Verip hep birlikte el ele.
14.Yüreğime kor düştü
GEce gündüz yer beni
Ben bu dertten ölürsem
Kabul etmez yer beni
Dörtlükte,aşağıdakilerden hangisi yoktur?
eş sesli sözcükler
eş anlamlı sözcükler
zıt anlamlı sözcükler
mecaz anlamlı sözcükler
15.Aşağıdaki sözcüklerden anlam ilişkisi yönüyle üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
tayfun
kasırga
sağanak
fırtına
16.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
İyimser insanlar kötümserlere göre daha mutludur.
Merdivenleri inip çıkmaktan yorgun düşmüştü.
Hiçbir zaman insanları güzel çirkin diye ayırmazdı.
Anadolu'nun bitmez tükenmez su kaynakları vardır.
17."Nasıl"sözcüğü,aşağıdaki cümlelerin hangisine olanaksızlık anlamı katmıştır?
Bir canlı havasız nasıl yaşar?
Nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz?
Siz de nasıl çalıştığını gördünüz mü?
Elbisem nasıl,beğenmediniz mi?
18."At da,kişi de hep tehlike karşısında imişler gibi uyanık ve tetikte bulunmalı."anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
At binenin,kılıç kuşananın.
At sahibine göre kişner.
Atın dorusu,yiğidin delisi.
Atın ürkeği,yiğidin korkağı.
19.Aşağıdaki deyimlerden hangisi,hem gerçek hemde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
gözü tutmak
yoldan çıkmak
gözü ısırmak
kulak kabartmak
20."Kök" sözcüğü,aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir deyim içinde kullanılmıştır?
Bu ağacın kökü,kazık köklerden.
Kesilen ağaçların köklerini tek tek söktük.
Ödevini yapıncaya kadar bana kök söktürdü.
Sözcük köklerini bulmakta zorlanıyorum.
CEVAPLAR:
D-C-D-C-A-C-B-D-C-B-D-C-B-C-D-A-D-B-C

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !