8.Sınıf Üçgende Eşlik ve Benzerlik (Test)

1.Yukarıdaki ABC üçgeninde lABl/lACl=3/4 ise lABl kaçtır?
8
9
10
11
2.a:10=3:5=2:b
Yukarıdaki orantıya göre a+b kaçtır?
5
23/4
26/3
28/3
3.Yukarıdaki ABC üçgeninde AB//DE olmak üzere
lABl=4,lDEl=2,lDCl=3 ise lBDl kaçtır?
3/2
3
6
8
4..
14
72/5
76/5
16
5.Yukarıdaki şekilde verilenlere göre lABl kaçtır?
9
10
11
12
6.Yukarıdaki ABCD dik yamuğunda lABl=24,lADl=8,lAGl=8 ve lGCl=2 ise yamuğun alanı kaç birim karedir?
120
100
80
72
7.Yukarıdaki yamukta ; lALl=2,lLKl=4,lKEl=3 ve lABl=5 ise lDCl kaçtır?
15
43/3
40/7
16
8.ABCD paralelkenarında lBKl=8,lKFl=4 ise x kaçtır?
10
11
12
15
9.AB//EF//DC olmak üzere lEFl=4,lBCl=9 ve lDCl+lABl=9 ise lECl kaçtır?
2
3
7/2
9/2
10.Yukarıdaki şekilde AB//CD ise x+y toplamı kaçtır?
41/6
34/3
15/2
28/3
11.ABC üçgeninde AB//FE ve DE//BC olmak üzere
lDEl=lAEl=4,lFCl=6 ise lFEl+lECl toplamı kaçtır?
9
10
11
12
12.DE//FG//BC olmak üzere lAEl=lGCl=2lEGl ve taralı alan 15cm2 ise ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
72
74
75
80
13.ABCD yamuğunun alanı / DEC üçgeninin alanı=7/9 ve lABl=6 cm ise lDEl=x kaç cm dir?
4
9/2
5
6
14.Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x+y+z kaçtır?
29
30
31
32
15.şekilde lABl=4 lBDl=6 ise lACl=y kaçtır?
√13/2
4√13/3
√13/6
2√13/3
16.Yukarıdaki ABCD yamuğunda köşegenler birbirine diktir.
lADl=4,lAEl=3,lBCl=12 ise lBEl/lECl oranı kaçtır?
2√7
3√7
√7/3
1
17.Yukarıdaki şekile göre x+y+z toplamı kaçtır?
28
29
30
31
18.ABC dik üçgeninde AC┴DE dir.lABl=9cm,lDEl=3cm ve lDCl=5cm dir.
Buna göre lAEl=x kaç cm dir?
9
19/2
10
11
19.ABC üçgeninde BC//DE dir.lADl=x+1,lEDl=x,lAEl=x+5 ve lECl=x+3 ise x kaçtır?
5/2
3
7/2
4
20.Yukarıdaki şekilde [DE]//[AB],
lACl=2lDAl ise,
lABl+lCEl kaç cm'dir?
13
14
15
16
CEVAPLAR:
B-D-B-C-D-A-A-C-B-A-D-C-B-A-B-C-B-D-B-D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !